Adblock Tespit Edildi! Adblock ile bu partı izleyemezsiniz. Lütfen reklam engelleyici eklentinizi devre dışı bırakınız ve sayfayı yenileyiniz!

KAŞGARİ MURTEZA EFENDİ CAMİİ

  Zagor TV'den herkese merhaba değerli dostlar. Bugün, Kaşgâri Tekkesi Camii olarakta bilinen Kaşgari Murtaza Efendi Camisini ziyaret edeceğiz. Kaşgari Murtaza Efendi Camii Eyüp'ten Piyer Loti Kahvesi'ne giden İdris Köşkü Caddesi ile Hüsam Efendi Sokağı arasında olup, her iki yola da açılan avlu kapıları vardır. İdris Köşkü Caddesi tarafındaki kapı civarında, sol tarafta ve set üzerinde Türk Musikisinin ünlü üstadı Zekâi Dede Efendi ve ailesinin kabirleri vardır. Buradan biraz aşağıda ise büyük insan Mareşal Fevzi Çakmak ve aile-sinin haziresi bulunmaktadır.


  Tekkenin yapımına 1744 tarihinde başlanmış ve bir senede bitirilmiştir. Banisi Murteza Efendi 1747 de vefat etmiştir. Kabri tekke haziresinde bulunmaktadır.

  Tekkenin son şeyhi Seyyid Abdülhakim Efendi idi. 1918'de bu tekkenin imameti ve hitabeti kendisine verildi. Abdülhakim Arvasi 1865 tarihinde Van Vilayeti'nin Başkale Kazası'nda doğdu. Babası Seyyid Mustafa Efendi'dir. İlk tahsilini orada yaptı. 1882'de zahiri ilimlerden, 1888'de de Nakşibendiyye'den icazet aldı. Hacca gitti. Rus ve Ermeni mezaliminden kaçarak evvela Musul'a ve sonra 1918 Nisanında İstanbula geldi. Eyüp Sultan'da Sokullu Medresesi ailesi ile beraber yerleştirildi.

  Kaşgari Tekkesi'ne şeyh olduktan sonra 5 Ağustos 1919'da Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin edildi. Tekkelerin kapatılmasından sonra iftiraya uğrayarak Eylül 1943'te tutuklanarak İzmir'e ve oradan da Ankara'ya götürüldü. 27 Kasım 1943'te vefat etti. Kabri, Ankara civarında Bağluk Köyü mezarlığındadır.

  Cami tamamen ahşaptan yapılmıştır. Kesme taş minaresi sağındadır. Mihrabı dışa taşmalıdır. Kitabesi yoktur. Önünde şimdi meşruta olan şeyh evi bulunmaktadır. Kapının sağ tarafında kitabesiz büyük hazneli bir çeşme vardır. Kapıdan uzun bir koridora girilir. İki tarafında ahşap evler vardır.

  Avluda on yüzlü, kitabesiz bir şadırvan bulunmaktadır.

  Altı mermer sütun üzerinde bulunan kubbeli saçağın bugün yalnız kaidesi kalmıştır. Mescidin yanında mermer, çıkırıklı fakat kitabesiz bir kuyu mevcuttur.

  Şadırvan yanındaki sarnıcın bileziği üzerindeki yazıdan, 1873 tarihinde Es-seyyid Hacı Ahmed Bican Paşa tarafından yapıldığını anlıyoruz. Buranın suyu, İdris Köşkü Caddesi üzerindeki çeşmeden akmaktadır. Çeşme hazire duvarı üzerindedir ve kitabesi yoktur.

  Ahmet Bican Paşa'nın muhteşem lahdi, Şeyh İsa Geylâni Efendi Türbesi ile cami arasındadır. 11 Nisan 1873 tarihinde vefat etmiştir. Hemen yanında, Ahmed Paşa'nın 1895 tarihinde vefat eden oğlu Hacı Hâlid Bey ile 1908 tarihinde vefat eden Osman Paşa'nın lahdi vardır.

  Avluda Şeyh Kaşgâri Abdullah Efendi ve İsâ Geylâni Efendilerin türbeleri bulunmaktadır.

  Çarlık Rusyası'nı senelerce uğraştıran ünlü kahraman Şeyh şamil, İstanbula geldiği zaman bu tekkeyi ziyaret etmiş ve bir kaç gece kalmış, bu esnada Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek duâ etmiştir.

  La'li-Zâde Abdülbâki Efendi'nin yaptırdığı ilk Kalenderhâne, Kalenderhâne Caddesi üzerinde ve Abdülbâki Efendi sıbyan mektebi yanında idi.

  Şeyhülislam Ömer Hulusi Efendi, Anadolu Kadıaskeri bulunduğu sırada 21 Temmuz 1796 tarihinde bu tekkeye dervişlerin yemek yiyebilmeleri için kendi vakfından günde altmışar akçe vakfetmiştir. Kendisinin Fatih Camii civarında bir tekkesi vardı.

  Kendinden sonra oğlu Übeydullah Efendi Hazretleri şeyh olup on sene sonra yani 1770 senesi 45 yaşında iken vefat edip türbe içinde medfundur. Daha sonradan tekkede imam olan İsâ Efendi Hazretleri şeyh olup 90 yaşında vefat etmiştir.
  Kabri, avludaki türbesindedir. Bu türbe Sultan III. Selim Hân yaptırılmıştır.

  Müzik: @AlbaOriental_Music


  Diğer videolarımız için oynatma listelerimiz :
  İstanbul'daki Tarihi Yerler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjz-hGlhqUalItj8bsEPdlP
  İstanbul'daki Tarihi Camiler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjYoFJ7BxT-7xOC4uPWHpQJ
  İstanbul'daki Gezilecek Yerler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIhP0XonhllOZPL0rC6waLRy
  İstanbul'daki Türbeler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjSVzzQ8bZL4PVYCxNbHlMM
  Evliya Türbeleri: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjfuD4VCnmlegCBkJEHwN85
  Peygamberlerin Hayatı: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjtD82PUwzw3PNsYgZI0cgR
  Osmanlı İmparatorluğu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIgZtKO0fL5131z8HX441eKM
  Animasyonlu Dini Hikayeler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIiB8cee94QHIf02xVlQw0sd
  Kuran-ı Kerim Kıssaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIib3i6wVwrnsPE-inVBDNnL
  Yararlı Bilgiler:https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIh3CjtB0gq9eeTZDIg9d3Ss

  Kıymetli dostlar; Bu paylaşmış olduğum video'nun sizler için yararlı veya faydalı olduğunu düşünüyorsanız,
    Kategori:
50%
  0
  0
Yorum Alanı
Zagor TV Resmi Web Sitesidir ve Resmi Youtube kanalımla bağlantılı olarak çalışır. Ben Sedat Bozkurt kanalımda ağırlıklı olarak ziyaret ettiğim türbeleri, dini yerleri, tarihi yapıları, doğa temalı videolarımı yani kısaca kişisel çekimlerimi seslendirerek sizlerle paylaşıyorum. Ziyaret edemeyenler için hazırlamış olduğum bu görsel ve sesli videolarımda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca animasyonlu Kuran-ı Kerim kıssaları ve dini hikayeler hazırlayıp ekibimle beraber seslendirerek sizlerle paylaşıyorum. Bilgi ve İletişim İçin www.zagor.tv - zagor@zagor.tv