Adblock Tespit Edildi! Adblock ile bu partı izleyemezsiniz. Lütfen reklam engelleyici eklentinizi devre dışı bırakınız ve sayfayı yenileyiniz!

MESLEME B. ABDULMELİK KABRİ – BİZANS İSTANBUL’UNDA MÜSLÜMANLAR

  İstanbul – Karaköy – Arap camii avlusunda

  Mesleme B. Abdülmelik 682 yılında Medine’de doğdu.
  717 senesinde Süleyman İbni Abdülmelik’in kardeşi Mesleme’nin kumandasında İstanbul üzerine bir İslam ordusu ile gelmiştir. Mesleme’nin yüzyirmi bin askeri vardı. Müslümanlar İstanbul’a hem karadan, hem de denizden hücum edeceklerdi. Bu gemiler yüzer asker alabilecek hacimde olup tamamı sekiz yüz gemiden ibaretti. Fakat Rumlar İstanbul’u tahkim etmiş, mancınıklar kurmuştu ve bir nevi sönmez ateşleri müslüman gemilerinin bir çoğunu yakmıştı. Mesleme müşkül bir durumdaydı.

  718 yılında Kınnesrîn - el-Cezîre valiliğinden azledilen Mesleme, Hâricî lideri Şevzeb'in isyanını bastırmakla görevlendirildi. Şevzeb, Mesleme'nin gönderdiği Saîd b. Amr el-Haraşî kumandasındaki ordu tarafından bertaraf edildi. Iraklılar'a korkulu günler yaşatan bu isyanı bastırmasının ardından Emevî ordularını hezimete uğratıp Basra'yı ele geçiren ve devlet için büyük bir tehlike haline gelen eski valilerden Yezîd b. Mühelleb'in isyanını bastırdı. Suriye ve el-Cezîre bölgesi askerlerinden oluşan 70.000 kişilik ordunun başında bölgeye gelen Mesleme, Kerbelâ civarındaki Akr mevkiinde yapılan savaşta Yezîd b. Mühelleb ve iki kardeşinin öldürüldüğü çatışmaların sonunda büyük bir zafer kazandı. Emevî tarihinin en kuvvetli isyanlarından birini bastırmakla hânedanına yaptığı bu önemli hizmet karşılığında Irak ve Horasan valiliğine tayin edildi. Mesleme, isyanlar dolayısıyla karışıklıkların yaşandığı kendisine bağlı Kûfe, Basra ve Horasan'a yeni tayinler yaptı, bölgede istikrarı sağlamak için tedbirler aldı. Ancak eyalet hazinelerinin gelirini Dımaşk'a yollamadığı için kısa bir süre sonra görevinden azledildi. Buna rağmen kardeşi II. Yezîd nezdindeki itibarını korudu. Veliaht tayininde onun görüşüne başvuran II. Yezîd'in ölümünden sonra Emevî tahtına geçen diğer kardeşi Hişâm b. Abdülmelik tarafından 725 yılında daha önce görev yaptığı el-Cezîre, İrmîniye ve Azerbaycan valiliğine getirildi. Bölgede istikrarı sağlamasının ardından 726'da el-Cezîre üzerinden Bizans topraklarına girerek Kayseri'yi fethetti. 727 yılında Kafkas cephesinde Hazarlar'a karşı düzenlediği seferden Allân bölgesinde Türk hakanını yenerek döndü. Aynı yıl kaynaklarda zikredilmeyen bir sebeple Hişâm tarafından valilik görevinden alınan Mesleme bir yıl sonra görevine iade edildi. 730-732 yılları arasında Hazarlar'la savaştı. Yeniden fethettiği Derbend şehrine 24.000 tane maaşlı Suriyeli asker yerleştirdi. 732'de valilik ve kumandanlık görevinden azledildi. Hayatının bundan sonraki yıllarını Dımaşk'ta geçiren Mesleme 739 yılında orada vefat etti.

  Zamanının geniş toprak sahibi zenginlerinden olan Mesleme'nin tarımın gelişmesine yaptığı katkıdan bahsedilmektedir. Haccâc'ın Sevâd bölgesindeki bataklık arazinin ıslahı için halifeden 3 milyon dirhem istediği, I. Velîd'in bu miktarı çok bulması üzerine Mesleme'nin, ıslah ettiği bataklık arazinin kendisine verilmesi şartıyla bu işi kendi hesabına yapabileceğini söylediği, kardeşinin bunu kabul ettiği ve Mesleme'nin iki büyük kanal açtırarak çok geniş bir araziyi ıslah ettiği belirtilmektedir. Mesleme B. Abdülmelik aynı zamanda cömertliğiyle meşhurdu. Kaynaklarda onun Saîdü'l-Ekber ve Saîdü'l-Asgar adında iki oğlundan söz edilmektedir.

  Diğer videolarımız için oynatma listelerimiz :
  İstanbul'daki Tarihi Yerler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjz-hGlhqUalItj8bsEPdlP
  İstanbul'daki Tarihi Camiler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjYoFJ7BxT-7xOC4uPWHpQJ
  İstanbul'daki Gezilecek Yerler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIhP0XonhllOZPL0rC6waLRy
  İstanbul'daki Türbeler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjSVzzQ8bZL4PVYCxNbHlMM
  Evliya Türbeleri: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjfuD4VCnmlegCBkJEHwN85
  Peygamberlerin Hayatı: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIjtD82PUwzw3PNsYgZI0cgR
  Osmanlı İmparatorluğu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIgZtKO0fL5131z8HX441eKM
  Animasyonlu Dini Hikayeler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIiB8cee94QHIf02xVlQw0sd
  Kuran-ı Kerim Kıssaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIib3i6wVwrnsPE-inVBDNnL
  Yararlı Bilgiler:https://www.youtube.com/playlist?list=PLkht9F2YOHIh3CjtB0gq9eeTZDIg9d3Ss

  Kıymetli dostlar; Bu paylaşmış olduğum video'nun sizler için yararlı veya faydalı olduğunu düşünüyorsanız,
    Kategori:
50%
  0
  0
Yorum Alanı
Zagor TV Resmi Web Sitesidir ve Resmi Youtube kanalımla bağlantılı olarak çalışır. Ben Sedat Bozkurt kanalımda ağırlıklı olarak ziyaret ettiğim türbeleri, dini yerleri, tarihi yapıları, doğa temalı videolarımı yani kısaca kişisel çekimlerimi seslendirerek sizlerle paylaşıyorum. Ziyaret edemeyenler için hazırlamış olduğum bu görsel ve sesli videolarımda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca animasyonlu Kuran-ı Kerim kıssaları ve dini hikayeler hazırlayıp ekibimle beraber seslendirerek sizlerle paylaşıyorum. Bilgi ve İletişim İçin www.zagor.tv - zagor@zagor.tv